Sosyal Sorumluluk

Intense Pharma A.Ş. olarak toplumumuzun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak temel hedeflerimizden biridir. Bu aynı zamanda tüm toplumun yaşam kalitesini yükseltmek yolunda çaba harcamak anlamına gelir.

sosyal sorumluluk

 

Öncelikli alanlarımız sağlık, eğitim, çevre ve kültürdür. Gücünü "hayata saygıyla, insana sevgiyle" ilkesinden alan Intense Pharma A.Ş,  bu anlamda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini önemser ve toplum yararına olan, sürekli gelişime destek veren her türlü girişime katkıda bulunmayı asli bir görev sayar.